Oturum Aç

Genel Bilgiler

Amaçlar

Yerel yönetimler yapıları ve sundukları hizmetler açısından halka en yakın yönetim birimleridir. Küreselleşme sürecinde kamusal hizmetlerin önemli bir kısmının yerel yönetimlere aktarılması bu alanda eğitimli iş gücü ihtiyacını arttırmaktadır. Bu programda artan bu ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak yaşam boyu ve kendi kendine öğrenme becerisini kazanmış yerel yönetimlerde çalışabilecek personel yetiştirmek amaçlamaktadır.

Kimler Kayıt Yaptırabilir?

Yerel Yönetimler Önlisans Programına, YGS’de herhangi bir puan türünden 140 ve üzeri puan alan kişiler başvuru yapabilir. Bunun yanı sıra örgün bir programda kayıtlı olan öğrenciler, alanları dışında olmak üzere YGS’ye girmeden İkinci Üniversite kapsamında Yerel Yönetimler Önlisans Programına başvuru yapabilirler. Yerel Yönetimler Önlisans Programına özgü başvuru koşulları bulunmamaktadır. Yerel Yönetimler Önlisans Programına yerel yönetimler alanında eğitim veren mesleki ve teknik orta öğretim kurumlardan mezun öğrenciler sınavsız yerleştirilebilmektedir. Yerel Yönetimler Önlisans Programı Batı Avrupa ve Azerbaycan Programları dahilinde bulunmamaktadır.

Özel Koşullar

Yerel Yönetimler Önllisans Programı’na kayıt yaptırmak isteyen kişilerde herhangi bir özel koşul aranmamaktadır.

Kontenjan

Yerel Yönetimler Önlisans Programı açısından herhangi bir kontenjan sınırlaması bulunmamaktadır.

Mezuniyet Sonrası

Yerel Yönetimler Önlisans Programı’ndan mezun olan öğrenciler, “Yerel Yönetimler Önlisans Diploması” alırlar. Yerel Yönetimler Önlisans Programı’ndan mezun olan öğrenciler Uzaktan Eğitim yapan İşletme ve İktisat Fakültelerine dikey geçiş yapma olanağına sahiptirler. Yerel Yönetimler Önlisans Programı’ndan mezun olan öğrenciler İşletme ve İktisat Uzaktan Eğitim yapan bölümlerine dikey geçişleri sınavsız mümkündür.

İş Olanakları

Bölümden mezun olan öğrenciler, belediyeler, il özel idareleri ve valilikler ve bunlara bağlı kuruluşların çeşitli birimlerinde çalışabilirler. ​​​​