Oturum Aç

Genel Bilgiler

Amaçlar

Bu bölümün öğrencilerine kazandırmayı hedeflediği temel bilgi, beceri ve yetkinlikler arasında; bölgesel ve küresel düzeydeki siyasi, tarihi, toplumsal ve ekonomik gelişmeleri değerlendirmek; devletlerin ve uluslararası organizasyonların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklamak; uluslararası işbirliklerini ve uluslararası sorun çözme mekanizma ve yöntemlerini tanımak yer almaktadır. Bölümün amacı mezunlarının alanla ilgili kavramsal ve kuramsal bilgileri, küreselleşmenin ve uluslararası ilişkilerin karmaşık dinamiklerini dikkate alarak, çok boyutlu değerlendirme yeterliliğine sahip olmalarıdır. Bu bölümde, diplomatik hizmet kurumlarında, uluslararası organizasyonlarda, sivil toplum kuruluşlarında, çokuluslu şirketlerde ve kamu kurumlarının uluslararası birimlerinde görev yapabilmek için gerekli donanımı sağlayacak bir öğretim programı sunulmaktadır. Mezunlar ayrıca, Uluslararası İlişkiler alanı ve ilgili diğer alanlarda yüksek lisans ve doktora programlarına da başvurabilirler. Öğrencilerin uluslararası ilişkileri anlayabilen, açıklayabilen ve yorum yapabilen, en az bir yabancı dili iyi bilen, analitik düşünebilen, yaşam boyu öğrenme bilincine sahip bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Programda Uluslararası Ekonomi, Uluslararası Hukuk, Uluslararası Politika, Uluslararası Ekonomi Politik alt dallarının yanı sıra Uluslararası İlişkiler Kuramları ve Bölge Çalışmalarına yönelik dersler bulunmaktadır. Bölümde okutulan dersler dönemliktir ve bölümün öğrenim süresi 4 yıldır. Anadolu Üniversitesi Merkezi Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri, güz ve bahar dönemlerinde ara ve dönem sonu sınavları olmak üzere dört kez oturumlu olarak sınavlara katılmaktadırlar. Öğrenciler sınavlara, bağlı oldukları büronun bulunduğu ilde katılırlar. Uluslararası İlişkiler Lisans Programında öğrenim gören öğrencilerin temel öğrenme materyali ders kitaplarıdır. Bu kitaplar, uzaktan öğretim sisteminin bir gereği olarak kendi kendine öğrenme ilkelerine uygun şekilde ve konularında uzman olan öğretim üyeleri tarafından hazırlanmıştır. Öğrencilerimiz için ayrıca derslerle ilgili televizyon programları hazırlanmakta ve internet üzerinden de destek hizmeti verilmektedir.

Kimler Kayıt Yaptırabilir?

Uluslararası İlişkiler Lisans Bölümüne, yükseköğretim programlarına öğrenci alınmasında, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretime Giriş Sınavı (YGS) puan türlerinin en az birinden 140 ve daha yukarı puan alan kişiler başvuru yapabilir.

Bunun yanı sıra örgün bir programda kayıtlı olan öğrenciler ya da herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar, alanları dışında olmak üzere YGS’ye girmeden sınavsız İkinci Üniversite kapsamında Uluslararası İlişkiler Lisans Bölümüne başvuru yapabilirler. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Fakültesinin önlisans programlarından mezun olan öğrenciler İktisat Fakültesinin Uluslararası İlişkiler lisans bölümlerine sınavsız* “Dikey Geçiş” kapsamında kayıt yaptırabilirler.

* İktisat Fakültesine sınavsız Dikey Geçiş kapsamında kayıt için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girme şartı bulunmamaktadır.

Özel Koşullar

Uluslararası İlişkiler Lisans Bölümüne kayıt için özel koşul aranmamaktadır.

Kontenjan

2012-2013 öğretim yılı Uluslararası İlişkiler Lisans Bölümüne için 2012 Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları Ve Kontenjanları Kılavuzunda kontenjan sayısı 7000, Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda da kontenjan sayısı 2773 olarak belirlenmemiştir.

Mezuniyet Sonrası

Uluslararası İlişkiler Lisans Bölümüne tamamlayanlar 4 yıllık lisans mezunu statüsünde olacaklar.

İş Olanakları

Bölüm mezunları, kamuda, uluslararası kurum ve şirketlerde ve özellikle Dış İşleri Bakanlığı ve merkezi kamu yönetiminin birçok kuruluşunun dış ilişkiler birimlerinde görevler alabildikleri gibi, yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederek akademik kariyer de yapabilirler.