Oturum Aç

Genel Bilgiler

Amaçlar

Turizm endüstrisinde, özellikle sey​ahat sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli ara eleman açığını  gidermek için açılan programın amaçları öğrencilere temel işletmecilik ve turizm bilgisinin yanı sıra turizm dağıtım sistemini oluşturan seyahat sektörünün yapısı ve işleyişi, seyahat acentacılığı ve tur operatörlüğü, tur planlama ve yönetimi, turizmde ulaştırma ve profesyonel biletleme konularında gerekli bilgi, beceri ve donanıma elemanlar yetiştirmektir.  Turizm ve Seyahat Hizmetleri Ön Lisans Programı; turizm ve seyahat işletmelerinin çeşitli bölümlerinde sorumluluk üstlenebilecek, bunun yanında gerekli koşulları sağladığında kendi adına işyeri açıp çalıştırabilecek, uygun meslek elemanı adayı olabilecek nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu amaçlar doğrultusunda öğrencileri mesleğe hazırlamakta ve gerekli bilgileri edinmesini sağlamaktadır.

Kimler Kayıt Yaptırabilir?

Turizm ve Otel İşletmeciliği Önlisans Programına,  yükseköğretim programlarına öğrenci alınmasında, ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Giriş Sınavı (YGS) puan türlerinin en az birinden 140 ve daha yukarı puan alan kişiler başvuru yapabilir. Ayrıca lise ve dengi okullarda ilgili mezuniyet alanına göre sınavsız geçiş imkanı da mevcuttur. Bunun yanı sıra örgün bir programda kayıtlı olan öğrenciler ya da herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar, alanları dışında olmak üzere YGS’ye girmeden İkinci Üniversite kapsamında başvuru yapabilirler. Sınavsız ikinci üniversite ile ilgili detaylı bilgi http://www.anadolu.edu.tr/tr/sinavsiz-ikinci-universite adresinden edinilebilir

Özel Koşullar

Özel koşul bulunmamaktadır.

Kontenjan

Kontenjan sınırlaması yoktur.

Mezuniyet Sonrası

*Mezuniyet sonrası, DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile örgün sistemde; sınavsız olarak uzaktan öğretim sisteminde lisans tamamlama haklarına sahiptirler.

Dikey Geçiş başvuru koşulları aşağıdadır: * Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Fakültesinin Önlisans Programlarından mezun olanlar Dikey Geçiş kapsamında mezuniyet alanlarına göre, Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinin 5.yarıyılına doğrudan veya fark dersler alarak kayıt için başvurabilirler.
Mezun olduğunuz önlisans mezuniyet alanınıza göre başvurabileceğiniz Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinin bölümleri İktisat, Çalışm Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Maliye, İşletme ve Konaklama İşletmeciliğidir. 

* Öğrenim süresi 4 veya daha fazla yıl olan lisans bölümlerinden önlisans diploması alarak ayrılanlar dikey geçiş için başvuramazlar (bu adaylar Lisans Tamamlama başvurusu yapacaklardır).​ 

*Gerekli koşulları (ALES, ÜDS-KPDS vb.) sağlamak koşulu ile örgün ve uzaktan eğitim sisteminde tezli veya tezsiz yüksek lisans ve doktora yapabilirler.

İş Olanakları

Mezunlar, seyahat acentaları ve tur operatörlerinin tur tasarım ve operasyon, tur satış ve gereken belgeyi almak koşulu ile biletleme bölümlerinde çalışabileceklerdir. Ayrıca konaklama işletmelerinin seyahat endüstrisi işletmeleri ile ilişkileri düzenleyen ilgili bölümlerinde satış-pazarlama elemanı olarak çalışabilecek bilgi ve donanıma sahip olabileceklerdir. Bu meslek elemanları; kamu ve özel sektörde, seyahat ve otelcilik hizmetleri, acentecilik, reklâmcılık-tanıtım, fuarcılık vb. gibi alanlarda organizasyon, ön büro, satış ve pazarlama hizmetleri gibi değişik görevlerde çalışabilmektedirler. Özellikle tanıtımla ilgili işlerde yarı zamanlı çalışabilme de söz konusudur.

​​​​​​