Oturum Aç

Sıkça Sorulan Sorular

1) Turizm ve Seyahat İşletmeciliği Önlisans Programında staj yapmak zorunlu mudur?

Turizm ve Seyahat Hizmetleri Önlisans Programında kayıtlı öğrencilerin staj yapmaları zorunludur. Bütün derslerini veren ancak staj yapmayan öğrenciler mezun olamazlar.

2) Staj ne zaman yapılır?

Turizm ve Seyahat Hizmetleri Ön lisans programı 2. yarıyıla kayıt yaptıran öğrenciler, staj başvurusunda bulunabilir.

3) Staj süresi kaç gündür?

Turizm ve Seyahat Hizmetleri Önlisans Programına kayıtlı öğrencilerin zorunlu staj süreleri 45 işgünü’dür.

4) Staj süresi bölünerek yapılabilir mi?

Öğrenciler stajlarını tek seferde yapmalıdırlar, bölerek farklı zaman dilimlerinde yapamazlar.

5) Staj yapılacak yeri kim bulur?

Öğrenciler staj yapabilecekleri tesisleri kendileri belirleyebilecekleri gibi Dekanlık tarafından da belirlenen tesislerde (kontenjan dâhilinde) stajlarını yapabilme imkânına sahiptirler.

6) Nerelerde staj yapılabilir?

  • Turizm sektöründe yurt içinde faaliyet gösteren Turizm İşletme Belgeli veya Turizm Yatırım Belgeli Otel,
  • Tatil Köyü İşletmeleri
  • Seyahat Acentaları
  • Üniversitelerin; konukevleri, misafirhaneleri,
  • Turizm Meslek Yüksekokullarının uygulama otelleri.

7) Öğrenci stajını çalıştığı yerde yapabilir mi?

Öğrenciler okudukları bölümün, iş kollarından birinde devamlı statüde (kadrolu personel olarak) çalışıyorsa bu durumu belgeleyerek stajlarını aynı işletmede yapabilir.

8) Staj Yeri değişikliği yapılabilir mi?

Öğrenciler staja başladıktan sonra, AÖF Staj Koordinatörlüğü biriminin bilgisi ve onayını almaksızın staj yeri değişikliği yapamazlar.

İşyerlerinde grev ve lokavt uygulaması, deprem, yangın ve sel gibi doğal afet vb. gibi mücbir sebepler olması durumunda, öğrenciler stajlarını AÖF Staj Koordinatörlüğünün bilgisi ve oluru dâhilinde başka işletmelerde sürdürebilirler.