Oturum Aç

Genel Bilgiler

Amaçlar

Tarımsal üretimin tarla bitkileri yetiştiriciliği, bahçe bitkileri yetiştiriciliği ve örtü altı üretim sistemlerini bilen, bitki hastalıkları, bitki zararlıları, hayvan yetiştirme ve hayvan besleme ve su ürünleri yetiştiriciliği konularında temel prensipleri bilen, tohum eldesi, sınıflandırma ve muhafazası, fide ve fidan üretim teknikleri, tarımsal ürünlerin gıdaya işlenmesi süreçlerinden haberdar teknik elemanlar yetiştirmektir. Ürünlerin pazara hazırlanması ve kıymetlendirilmesi konularında teknik bilgi ve deneyime sahip, tarımın ekonomik bir uğraş olduğunu bilen, doğal kaynaklar ve iklim verilerinin tarımda değerlendirilebileceğini bilen, toprak yapısı, bitki besleme, ekoloji ve peyzaj konularında güncel bilgi ve uygulamalara hakim, çevre ve biyolojik çeşitliliğin korunması bilincine sahip mezunlar vermektir. Tarımsal yapıların özellikleri ve sulama konularında teknik donanıma sahip, tarımda alet ve makinanın en iyi kullanımı konusunda donanımlı, makinaları tanıyan, ayarlarını bilen ve doğru bir biçimde uygulayan, bilimsel doğruları ilke edinmiş analitik bir düşünce yapısına sahip, dinamik, girişimci, ulusal önceliklerimizi daima en üstte tutan Cumhuriyetimizin temel kazanımlarına sahip teknikerler yetiştirmektir.

Kimler Kayıt Yaptırabilir?

Programa Tarım Meslek Liselerini ilk üç derecede bitirenler ile Teknik Lise mezunlarından öğrenimlerini birincilikle bitirenler ve sayısal puanla öğrenci alan bir yükseköğretim kurumunda örgün öğrenime devam edenler ikinci üniversite kapsamında sınavsız kayıt yaptırabilirler. Diğer lise mezunları YGS sınavıyla ve YGS 2 puanıyla kayıt yaptırabilirler.

Kontenjan

Program 100 kişi ile sınırlıdır.

Mezuniyet Sonrası

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde ve Anadolu Üniversitesi Tarım Önlisans Program Yeterliliklerinde belirlenen bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanmış olan bir mezun artık meslektaştır. Tarım teknikerleri ile ilgili özel bir mesleki mevzuat bulunmamakla birlikte 12 Mayıs 1992 tarih ve 21226 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 3795 sayılı kanun kapsamında değerlendirildiğinde anılan kanunun 3. Maddesi uyarınca lise üstü iki yıl süreli yüksek teknik öğretim görenler tekniker unvanını almakta ve tarımla ilgili ara teknik eleman gerektiren tüm işlemlerde tarım teknikerleri görev alabilmektedirler. Örneğin bitkisel üretimle uğraşan tarımsal işletmelerde tarla bitkileri yetiştiriciliği, bahçe bitkileri yetiştiriciliği ve örtüaltı üretim sistemleri uygulamalarında tarım teknikeri ziraat mühendisine yardımcı olarak görev alabilmektedir. Tarımsal sistemlerin kullanıma hazırlanmasında, kullanılacak tarım tekniklerinin uygulamaya hazırlanmasında, tarım makinalarının bakım, ayar ve kullanıma hazırlanmalarında, tarım arazisinin işlenmeye, bakıma ve ekime hazırlanmasında, hayvancılık işletmelerindeki işlemlerin yürütülmesinde, süt sağım tesislerinin bakımı ve kullanımında, ahır temizliği, bakımı ile ilgili teknik uygulamalarda, hasat ve hasat sonrası teknik ve teknolojilerin kullanıma hazır hale getirilmesinde, tarımsal ilaç uygulamalarının yürütülmesinde, tarım teknikeri diploması önemli bir mesleki yeterliliği ifade etmektedir. Tarım teknikeri ziraat mühendisine yardımcı olabilecek bir teknik destek elemanıdır.

Mezun Olan Öğrencilerin Yatay Geçiş Yapabilecekleri Programlar

Mezun olan teknikerler, üniversitelerin ziraat, orman, peyzaj, çevre, su ürünleri, kırsal kalkınma ve yaşam bilimleriyle ilgili programlarına dikey geçiş yapabileceklerdir. Üniversitelerin tarımla ilgili, dericilik ile ilgili , tütün eksperliği ile ilgili ve balıkçılık teknolojisi ile ilgili meslek yüksek okullarına yatay geçiş yapabilirler.

İş Olanakları

Bitkisel üretim alanında faaliyet gösteren firmalar tohumculuk firmaları, fidancılık firmaları, sebze ve fide üretimi yapan firmalar, tarımsal ilaç bayiliği, tarımsal gübre bayiliği, tarım ürünlerinin depolanması ve muhafazası, tarım ürünlerinin gıdaya işlenmesi, hayvansal üretim işletmelerinde hayvanların bakım, yemleme ve süt sağımı gibi işlemlerinde sistemin hazır hale getirilmesi, tarım işletmeleri, Tarım Bakanlığına bağlı tüm birimler, üniversitelerin ziraat, su ürünleri, orman Fakülteleri, Üniversitelerin araştırma ve uygulama çiftlikleri, belediyelerin park bahçeler ve fen işleri birimleri, gıda işleyen kamu kurumları ile gıda firmaları ve işletmeleri tarım teknikeri istihdam edebilmektedirler.

Öğrenci Görüşleri ve Başarı Öyküleri

Özellikle DGS sınavı ile Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesine yerleşmiş olan öğrencilerle yapılan görüşmeler sonucunda devam zorunluluğunun olmayışı nedeniyle çalışanların tercih yoğunluğu olduğu belirlenmiştir. Diğer yandan mezunların DGS ile Ziraat Fakültelerinde lisans tamamlama imkanı olması programın üstün yanıdır. DGS ile Ziraat Fakültelerine gelen öğrencilerde dönemlik başarı oranı yüksektir.