Oturum Aç

Sıkça Sorulan Sorular

1) Sosyal Hizmetler Önlisans Programında staj yapmak zorunlu mudur?

Evet. Sosyal Hizmetler Önlisans Programında kayıtlı öğrencilerin staj yapmaları zorunludur. Bütün derslerini veren ancak staj yapmayan öğrenciler mezun olamazlar.

DİKKAT ! 2011-2012 öğretim yılından önce bu programa kayıt yaptıran öğrencilerin staj zorunluluğu bulunmadığından bu öğrenciler staj yapamazlar.

2) Staj ne zaman yapılır?

Sosyal Hizmetler Önlisans Programına kayıtlı öğrenciler zorunlu stajlarını yapmak için birinci yıl derslerini bir kez aldıktan ve 2.yarıyıl dönemsonu sınavından sonra herhangi bir tarihte başvurabilirler. 

3)Staj süresi kaç gündür?

Sosyal Hizmetler Önlisans Programına kayıtlı öğrencilerin zorunlu staj süreleri 24 işgünü’ dür

4) Staj süresi bölünerek yapılabilir mi?

Öğrenciler stajlarını tek seferde yapmalıdırlar, bölerek farklı zaman dilimlerinde yapamazlar.

5) Staj yapılacak yeri bulmak kimin yükümlülüğündedir?

Öğrenciler staj yapacakları yeri kendileri bulmakla yükümlüdür.

6) Nerelerde staj yapılabilir?

 • Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Çocuk ve Gençlik Merkezleri
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Çocuk Yuvaları
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Aile Danışma Merkezi Müdürlükleri
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Huzurevleri
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Rehabilitasyon Merkezleri
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Yaşlı Hizmet Merkezleri
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Yetiştirme Yurtları
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Çocuk Koruma İlk Müdahale Birimleri
 • Kamu ve Özel Sektöre Ait Huzurevleri
 • Kamu ve Özel Sektöre Ait Özürlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri
 • Kamu ve Özel Sektöre Ait Özürlülere Yönelik Özel Eğitim Kuruluşları
 • Devlet, Üniversite ve Özel Hastanelerin Hasta Hakları Birimi, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri
 • Kredi ve Yurtlar Kurumu
 • Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Merkezleri
 • Adalet Bakanlığına Bağlı, Cezaevlerinin, Islahevlerinin, Aile Mahkemelerinin, Ceza Mahkemelerinin Fiilen Sosyal Çalışmacı bulunan bölümleri,
 • Kamu ve STK’lara Ait Sokak Çocukları Merkezleri
 • Türkiye İş Kurumu
 • Sosyal Güvenlik Kurumu
 • İl ve İlçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
 • Yerel Yönetimlerin Sosyal Yardım ve Hizmet Birimleri
 • Sosyal Yardım ve Hizmet Amacı Güden STK’lar vb. kuruluşlarda yapabileceklerdir. 

7) Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı)imza ve kaşe istenen staj yerleri nerelerdir.?

 • Devlet, Üniversite ve Özel Hastanelerin Hasta Hakları Birimi, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri,
 • Adalet Bakanlığına bağlı cezaevlerinin, ıslahevlerinin, Aile Mahkemelerinin, Ceza Mahkemelerinin fiilen sosyal çalışmacı bulunan bölümleri.

8) Öğrenci stajını çalıştığı yerde yapabilir mi?

Öğrenciler okudukları bölümün, iş kollarından birinde devamlı statüde (kadrolu personel olarak) çalışıyorsa bu durumu belgeleyerek stajlarını aynı kurumda yapabilir.

9) Staj Yeri değişikliği yapılabilir mi?

Öğrenciler staja başladıktan sonra, AÖF Staj Koordinatörlüğü biriminin bilgisi ve onayını almaksızın staj yeri değişikliği yapamazlar. İşyerlerinde grev ve lokavt uygulaması, deprem, yangın ve sel gibi doğal afet vb. gibi mücbir sebepler olması durumunda, öğrenciler stajlarını AÖF Staj Koordinatörlüğünün bilgisi ve oluru dâhilinde başka işletmelerde sürdürebilirler.

10) Staj  Uygulamasında muafiyet var mı?

Zorunlu staj uygulamasında staj muafiyeti yoktur.Ancak öğrencilerin aşağıda belirtilen durumları resmi olarak belgelendirmeleri durumunda Fakülye Yönetim Kurulu Kararı ile stajdan muaf sayılabilir;

a)Sürekli engeli olup engel oranı %40'ın üzerinde olma ile malul sayılma,

(Yurtiçindeki öğrenciler tam teşekküllü hastaneden alacakları sağlık kurulu raporu ile yurtdışındaki öğrenciler ise bulundukları ülkedeki hastaneden alacakları sağlık kurulu raporu ile sürekli engeli olduğunu ve engel oranının %40 ve üzeri olduğunu belgelendirmeleri gerekmektedir.Ayrıca ilgili mevzuat uyarınca malul sayılan öğrencilerin bu durumlarını belgelendirmeleri gereklidir.)

b)Staj yapacağı dönem içerisinde programı ile ilgili özel sektörde Sosyal Güvenlik Kurumu'na kayıtlı olarak en az zorunlu staj süresi kadar çalışmış olma,

c)Dört yıl ve üzeri hükümlülük ve tutukluluk hali olma.

Yurtdışında Açıköğretim Sistemi Programlarına kayıtlı olan ve muafiyet talebinde bulunan öğrenciler yukarıda belirtilen durumları belgelendirmeleri  halinde, temin edecekleri her türlü belgenin yeminli Türkçe tercümesini bir dilekçe ile AÖF bürosuna teslim eder.

11) Staj muafiyetinden faydalanmak için yapılması gereken işlemler nelerdir?

SGK kayıtlı olarak kaç yıl çalıştığınızı/çalışmakta olduğunuzu kurumunuzdan alacağınız bir üst yazı ve staj muafiyetinden faydalanmak istediğinizi belirten bir dilekçeyi, Anadolu Üniversitesi A.Ö.F Staj Koordinatörlüğü Yunusemre Kampüsü/ Eskişehir adresine göndermeniz gerekmektedir.