Oturum Aç

Genel Bilgiler

Amaçlar

Maliye lisans programı, alanla ilgili temel kavramsal bilgiler ve uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduran eğitim sürecinin sonunda, öğrenim sürecinde elde ettiği verileri iş yaşamında değerlendirip uygulamaya geçirebilen, alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesi​nde proje ve etkinliklere dönüştürebilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Edindiği mesleki bilgi ve becerileri, değişen koşullarda güncel sorunları çözme konusunda kullanabilen, alanla ilgili bilgileri bu sorunların çözümünde neden – sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirebilen ve değerlendirebilen, alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eden bireylerin yetişmesi programın temel amacıdır.

Kimler Kayıt Yaptırabilir?

Maliye Lisans Bölümüne, yükseköğretim programlarına öğrenci alınmasında, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretime Giriş Sınavı (YGS) puan türlerinin en az birinden 140 ve daha yukarı puan alan kişiler başvuru yapabilir.

Bunun yanı sıra örgün bir programda kayıtlı olan öğrenciler ya da herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar, alanları dışında olmak üzere YGS’ye girmeden sınavsız İkinci Üniversite kapsamında Maliye Lisans Bölümüne başvuru yapabilirler.

Maliye Lisans Programına özgü başvuru koşulları bulunmamaktadır.

​Maliye Lisans Programı Batı Avrupa ve Azerbaycan Programları dahilinde bulunmamaktadır.

Aktif Öğrencilerin Yatay Geçiş Koşulları

Açıköğretim sisteminden örgün eğitim veren programlara yatay geçiş için;

Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki Genel Not Ortalamasının 100 üzerinden 80 (4 üzerinden 3,20) veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir. Geçiş yapmak istediğiniz Üniversiteden yatay geçiş başvuru koşulları hakkında bilgi alabilirsiniz.

Örgün öğretim programlarında birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.

Özel Koşullar

Maliye Lisans Programı’na kayıt yaptırmak isteyen kişilerde herhangi bir özel koşul aranmamaktadır.

Kontenjan

Maliye Lisans Bölümü için 2012 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanı 4000, 100 adet ise okul birincisi kontenjanı bulunmaktadır. Ek yerleştirme kontenjan sayısı ise 1825'tir.

Mezuniyet Sonrası

Mezuniyet sonrası öğrenciler, işgücü piyasasına donanımlı bir aday olarak katılırlar; isterlerse yüksek öğrenimlerine, yüksek lisans ve doktora olanaklarını değerlendirerek devam edebilirler.

İş Olanakları

Mezunlar, kamu kesimi ve özel sektörde çalışma imkanına sahiptirler. Kamu kesiminde vergi müfettişliği, gelir uzmanlığı, kontrolörlük; Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığında uzmanlık, kamu ve özel bankalarda müfettişlik; özel kesimde ise şirketlerde her kademede personel olarak çalışabilirler. Dilerlerse bir serbest meslek olarak serbest muhasebeci mali müşavirlik mesleğini icra edebilirler.