Oturum Aç

Sıkça Sorulan Sorular​


1. Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programında staj yapmak zorunlu mudur?

Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programında kayıtlı öğrencilerin staj yapmaları zorunludur. Bütün derslerini veren ancak staj yapmayan öğrenciler mezun olamazlar.

DİKKAT !  2011-2012 öğretim yılından önce bu programa kayıt yaptıran öğrencilerin staj zorunluluğu bulunmadığından bu öğrenciler staj yapamazlar

2. Staj ne zaman yapılır?

Öğrenciler, zorunlu stajlarını yapmak için birinci yarıyıl derslerini bir kez almış ve 2. yarıyıl dönemsonu sınavından sonra herhangi bir tarihte başvurabilirler.

3. Staj süresi kaç gündür?

Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programına kayıtlı öğrencilerin zorunlu staj süreleri 30 iş günü’ dür (6 hafta).

4. Staj yapılacak yeri kim belirler?

Öğrenciler staj yapabilecekleri yeri kendileri bulacaklardır.

5. Nerelerde staj yapılabilir?

  • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına Bağlı İlgili Birimler, (İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri Laboratuvarları)
  • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına Bağlı Bölge Laboratuvarları,
  • Gıda Kontrol Laboratuvarları, (Kamu ve Özel)
  • Özel Veteriner Klinik ve Özel Veteriner Hastaneleri,
  • Özel Veteriner Patoloji Laboratuvarları,
  • Veteriner İlaç Firmaları,​
  • Hayvancılık ve Hayvancılığa Dayalı Sanayii İşletmeleri, (Kamu – Özel Sektör İşletmeleri)
  • Gıda Sektöründe Faaliyet Gösteren Şirketler,
  • Yem Fabrikaları,
  • Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı Laboratuvarlarda; her türlü suyun mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerini yapan laboratuvarlarda, gıda gibi tüketime sunulan her türlü ürünün analizlerini yapan laboratuvarlarda stajını yapar.

6. Öğrenci stajını çalıştığı yerde yapabilir mi?

Öğrenciler okudukları bölümün, iş kollarından birinde devamlı statüde (kadrolu personel olarak) çalışıyorsa bu durumu belgeleyerek stajlarını aynı kurumda yapabilir.

7. Staj Yeri değişikliği yapılabilir mi?

Öğrenciler staja başladıktan sonra, AÖF Staj Koordinatörlüğü biriminin bilgisi ve onayını almaksızın staj yeri değişikliği yapamazlar.

İşyerlerinde grev ve lokavt uygulaması, deprem, yangın ve sel gibi doğal afet vb. gibi mücbir sebepler olması durumunda, öğrenciler stajlarını AÖF Staj Koordinatörlüğünün bilgisi ve oluru dâhilinde başka işletmelerde sürdürebilirler.

8. Staj uygulamasında muafiyet var mı?

Zorunlu staj uygulamasında staj muafiyeti yoktur. Ancak, öğrencilerin aşağıda belirtilen durumları resmi olarak belgelendirmeleri durumunda Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile stajdan muaf sayılabilir;

a) Sürekli engelli olup engel oranı %40 ve üzeri olma ile malul sayılma,

(Yurtiçindeki öğrenciler tam teşekküllü hastaneden alacakları sağlık kurulu raporu ile yurtdışındaki öğrenciler ise bulundukları ülkedeki hastaneden alacakları sağlık kurulu raporu ile sürekli engeli olduğunu ve engel oranının %40 ve üzeri olduğu belgelendirmeleri gereklidir. Ayrıca ilgili mevzuat uyarınca malul sayılan öğrencilerin bu durumlarını belgelendirmeleri gereklidir.)

b) Staj yapacağı dönem içerisinde programı ile ilgili sektörde Sosyal Güvenlik Kurumu’na kayıtlı olarak en az zorunlu staj süresi kadar çalışmış olma,

c) Dört yıl ve üzeri hükümlülük ve tutukluluk hali olma.

Yurtdışında Açıköğretim Sistemi Programlarına kayıtlı olan ve muafiyet talebinde bulunan öğrenciler yukarıda belirtilen durumları belgelendirmeleri halinde, temin edecekleri her türlü belgenin yeminli Türkçe tercümesini bir dilekçe ile AÖF Bürosuna teslim eder.

9. Staj muafiyetinden faydalanmak için yapılması gereken işlemler nelerdir?

​SGK kayıtlı olarak kaç yıldır çalıştığınızı / çalışmakta olduğunuzu kurumunuzdan alacağınız bir üst yazı ve staj muafiyetinden faydalanmak istediğinizi belirten bir dilekçeyi Anadolu Üniversitesi A.Ö.F Staj Koordinatörlüğü Yunusemre Kampüsü Eskişehir adresine göndermeniz gerekmektedir.

​ ​​​​​