Oturum Aç

Genel Bilgiler

​Amaçlar

Programın amacı; Türkiye'nin arkeolojik varlıklarının, kültürel miras ve sanat birikiminin özenle korunması, bu varlıkların ulusal ve uluslararası turizme açılarak turizm açısından çekim alanına dönüştürülmesi ve bu yolla sosyal, kültürel ve ekonomik açılardan sürdürülebilir bir kalkınmanın sağlanmasına yönelik çalışmalara katkıda bulunacak, turizm sektöründe fark yaratabilecek elemanlar yetiştirmektir.

Günümüzde turizm sektöründeki gelişmeler bu alanı popüler hale getirmiştir. Bununla birlikte bu alanda faaliyet göstermesine karşın akademik eğitim almamış çok sayıda çalışan bulunmaktadır. Bu kişilerin uzaktan öğretim yoluyla bilgi gereksinimlerinin giderilmesi ve Kültürel Miras ve Turizm konusuna ilgi duyanlara eğitim olanağın sağlanması amaç edinilmiştir.

Kimler Kayıt Yaptırabilir?

Kültürel Miras ve Turizm Önlisans Programına, ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Giriş Sınavı (YGS) puan türlerinin en az birinden 140 ve daha yukarı puan alan kişiler başvuru yapabilir.

Özel Koşullar

Kültürel Miras ve Turizm Önlisans Programına ait bir özel koşul bulunmamaktadır.

Kontenjan

Kültürel Miras ve Turizm Önlisans Programında kontenjan sınırlaması bulunmamaktadır.

Mezuniyet Sonrası

Programdan mezun olan öğrenci;
- Turizm alanında kültürel mirasın önemini kavrar,
- Turizm ve medyayı çevreleyen kültürel mirasa ilişkin güncel konuları yorumlar,
- Kültürel mirasın yönetimi ve korunması ile ilgili temel ilkeleri, tarihsel ve kültürel bir bağlam içinde tanır,
- Kültürel mirası koruma süreçlerini ve uygulamalarını tanımlar ve kavrar,
- Arkeolojik, doğal ve tarihi güzellikleri içeren miras kavramının anlam ve değerlerinin çokluğunu açıklar,
- Kültürel miras yönetimi ve korunmasına ilişkin temel mevzuatı, uluslararası tüzük ve sözleşmeleri tanımlar,
- Kültürel miras turizminde yaratıcı düşünce ve çeşitlilik yaratır, konulara güncel bir bakış getirir,
- Kültürel mirasın anlamı ve yönetimi üzerindeki sorunlarda arabuluculuk rolünü üstlenen uzman değerlerinin ve bilgisinin kullanımının önemini kavrar,
- Kültürel mirasın yönetimi ve korunmasındaki ulusal ve uluslararası mevzuatların ve kamu politikasının rolünü anlar,
- Eğitim, medya ve turizm alanlarında kültürel mirasın kullanımının önemini kavrar,
- Kültürel miras alanlarına ve tarihsel çevreye ilişkin sosyal sorunlar üzerinde yorum getirir,
- Araştırma, sergileme, müzecilik, küratörlük gibi alanların ve sanat eserlerinin yorumlanmasında toplum katılımı konularını kavrar,
- Kültürel miras ve bellekte iletişim teknolojilerinin önemini kavrar,
- Kültürel miras ve turizm eğitiminde alanla ilgili yöneticilerin sorumluluklarını ve rolünü anlar,
- Mirasın yorumlanmasında ve yönetiminde disiplinlerarası çalışma anlayışının önemini kavrar,
- Kültürel miras alanında turizm ve medyayı çevreleyen güncel konuları yorumlar,
- Türkiye’nin kültürel mirasını tarih, arkeoloji, sosyoloji, sanat tarihi bilimleri açısından yorumlar.

İş Olanakları

Bölüm mezunları sivil toplum kuruluşları, seyahat, ulaştırma, turizm, konaklama ile ilgili sektörlerde iş imkânı bulabilir, gerekli koşulları sağlamak kaydıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı gibi kamu kurumlarında çalışabilirler. Ayrıca, profesyonel turist rehberliği yapmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği kursları tamamlayarak belge alabilirler.​​​​