Oturum Aç

Sıkça Sorulan Sorular

          Konaklama İşletmeciliği Lisans Programında staj zorunlu mudur?

Konaklama İşletmeciliği Lisans Programına kayıt yaptıran öğrenciler isteğe bağlı staj yapabilmektedirler. Staj zorunlu değildir.

Staj süresi kaç gündür?

İsteğe bağlı staj süresi 45 gündür.

Staj bölünerek yapılabilir mi?

Öğrenciler stajlarını tek seferde yapmalıdırlar, bölerek farklı zaman dilimlerinde yapamazlar.

Stajı ne zaman yapabilirim?

Konaklama İşletmeciliğinin 1, 2, 3 ve 4. yarıyıl derslerini başarı ile tamamlayan, genel not ortalaması 2.00 ve üzerinde olan öğrenciler 4. yarıyılın sonundan itibaren staj için başvurabilirler.

Staj yapılacak yeri kim bulur?

Öğrenciler staj yapabilecekleri tesisleri kendileri bulacaklardır.

Nerelerde staj yapılabilir?

Öğrenciler, stajlarını turizm sektöründe yurt içinde faaliyet gösteren “Turizm İşletme” ya da “Turizm Yatırım Belgesi” bulunan otellerde ve tatil köyü işletmeleri ile staj komisyonunca uygun görülen kamu kuruluşlarında yapabilirler.

Öğrenci stajını çalıştığı yerde yapabilir mi?

Öğrenci okuduğu bölümün, staj için uygun görülen turizm işletmelerinde devamlı statüde (kadrolu personel olarak) çalışan öğrenciler, bu durumu belgeleyerek stajlarını aynı işletmede yapabilirler.

Staj yapacak öğrencinin sigorta işlerini kim yürütür?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasasının 8. maddesi uyarınca, öğrencilere iş kazası ve meslek hastalığı sigortası için işe giriş bildirgesi verme yükümlülüğü işveren sıfatı ile üniversitemize verilmiştir. Staj başlama tarihi SGK başlangıç tarihiyle aynı olmak zorunda olduğundan bu işlemin staj başladıktan sonra yapılması mümkün değildir. SGK tarafından cezai yaptırım uygulanmaktadır.

Öğrenci staj evraklarına nereden ulaşır?

Öğrenci www.anadolu.edu.tr adresinin Akademik bölümünden Fakülteler-İşletme Fakültesi-Duyurular bölümünden staj bilgilerinden Staj Kabul Belgesi ve Staj Bilgi Formunu indirir.

Öğrenci Staj Bilgi Formu nedir?

Öğrencinin sigorta işlemlerinin hızlı ve sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için öğrenci tarafından doldurulur. “Staj Kabul Belgesi” ile birlikte 11. soruda belirtilen adrese gönderilir.

Staj Kabul Belgesi nasıl düzenlenir?

Öğrenci, staj yerini belirledikten sonra Staj Kabul Belgesini staj yapacağı yere onaylatıp, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yunusemre Kampüsü AÖF Staj Koordinatörlüğü 26470 Tepebaşı/ESKİŞEHİR adresine gönderecektir.

Stajın onaylandığı nasıl öğrenilir?

AÖF Staj Koordinatörlüğüne gelen Staj Kabul Belgesi’ni inceler ve onaylandığı takdirde staj yeri onay belgesi ile 13. sorudaki belgeler öğrencinin adresine postalanır.

Staj Kabul Belgesi onaylanan öğrenciye hangi belgeler postalanır?

Staj Başlama Formu, Staj Yeri Onay Belgesi, Staj Bitiş Formu, Staj Ayrılış Formu.

Öğrenci staja ne zaman başlar?

Öğrenci, staj yeri onay belgesi ile 13. sorudaki evraklar tarafına ulaştığında staj yeriyle mutabık kıldığı tarihi Başlama formunda belirterek staj yerine onaylatır ve staja başlamadan en az 20 gün önce AÖF Staj Koordinatörlüğüne gönderir.

Öğrenci staj bitiminde hangi evrakları yollar?

Öğrenci, staj bitiminde Staj Bitiş Formunu staj yerine onaylatarak AÖF Staj Koordinatörlüğüne APS ile gönderir.

Öğrenci stajını yarıda bırakırsa ne yapmalıdır?

Öğrencinin stajı yarım bırakması durumunda; Ayrılış Formu doldurulur ve staj yeri onaylar (kaşe-imza-tarih). Öğrenci sonrasında bu belgeleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yunusemre Kampüsü AÖF Staj Koordinatörlüğü 26470 Tepebaşı/ESKİŞEHİR adresine 2 gün içinde APS ile göndermelidir.

Stajı “Başarısız” bulunan öğrenci ne yapar?

Staj yeri tarafından staj değerlendirmesi Başarısız bulunan öğrenci, stajını tekrar yapar.