Oturum Aç

Genel Bilgiler

Amaçlar

Bölüm, konaklama endüstrisinde artan kalifiye eleman talebini karşılamaya yönelik güncel, dünya ölçeğinde düşünen ve kurumlarını ülkenin koşullarına uygun yönetebilen yönetici adaylarını yetiştirmeyi amaçlarken, örgün eğitime girme olanağı bulamayan kişilere konaklama işletmeciliği gibi dinamik ve özgün bir çalışma alanında eğitim fırsatı da vermektedir. Bu bölümde uygulanan eğitim modeli, üniversite çağındaki gençler için olduğu kadar, bir işte çalışıp örgün öğretimi izleme olanağı bulamayanlara, ön lisans diploması olan ve bunu lisans derecesine yükseltmek isteyenlere önemli bir fırsat sunmaktadır.

Kimler Kayıt Yaptırabilir

Konaklama İşletmeciliği Lisans programına, yükseköğretim programlarına öğrenci alınmasında, ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Giriş Sınavı (YGS) dışında; Örgün bir programa kayıtlı olan öğrenciler ya da herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar, alanları dışında olmak üzere YGS'ye girmeden ikinci üniversite kapsamında, lgili yönetmelik kapsamında kurumlar arası yatay geçiş ile, İlgili yönetmelik kapsamında kurum içi programlar arası yatay geçiş ile, İlgili yönetmelik kapsamında Dikey Geçiş Sınavı (DGS) girmeden başvuruda bulunabilirler. Bunların dışında, Anadolu Üniversitesi tarafından ilan edilen Dikey Geçiş koşullarını yerine getirdikleri takdirde, doğrudan İşletme Fakültesi Konaklama İşletmeciliği Lisans Programının 5. yarıyılına kayıt yaptırabilirler.

Kontenjan

2012-2013 öğretim yılı Konaklama İşletmeciliği Lisans Programı için 2012 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) kılavuzunda kontenjan sayısı 1000 olarak belirlenmiştir.

Mezuniyet Sonrası

Konaklama İşletmeciliği Lisans Programını tamamlayanlar 4 yıllık lisans mezunu statüsünde olacaklardır.

İş Olanakları

Turizm sektörünün emek-yoğun niteliğini taşıması nedeniyle bu sektörde emek gücüne ihtiyacın hiçbir zaman azalmayacağı, aksine artacağı tahmin edilmektedir. Bugün bu talep, özellikle profesyonel yönetici düzeyinde de ortaya çıkmaktadır. Konaklama işletmelerinin sayısındaki hızlı artış dikkate alındığında, mezunların önemli bir kısmının çeşitli konaklama işletmelerinde farklı yönetim düzeylerinde iş bulabilecekleri öngörülebilir. Ayrıca, öğrencilerin bir kısmının bu sektörde çalışan durumunda olması istihdam ile ilgili sorunların aşılmasında önemli bir kolaylık olarak görülebilir. Bu programdan mezun olanlar Konaklama İşletmelerinde Yönetici Adayı unvanını alırlar.  ​​​​​​​