Oturum Aç
 

Amaçlar

Kamu Yönetimi Lisans Programının amacı; öğrencilerin siyasi, idari ve hukuki konularda temel kuramsal ve uygulamalı bilgileri edinmesini; kamu yönetimi alanındaki gelişmeleri takip ederek değerlendirme yapabilme ve kamusal sorunlara çözüm önerileri getirebilme becerisi kazanmalarını sağlamaktır. 

Kimler Kayıt Yaptırabilir?

1) YGS

Kamu Yönetimi Lisans Bölümüne, yükseköğretim programlarına öğrenci alınmasında, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretime Giriş Sınavı (YGS) puan türlerinin en az birinden 140 ve daha yukarı puan alan kişiler başvuru yapabilir.

 
2) İkinci Üniversite
Örgün bir programda kayıtlı olan öğrenciler ya da herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar, alanları dışında olmak üzere YGS’ye girmeden sınavsız İkinci Üniversite kapsamında Kamu Yönetimi Lisans Bölümüne başvuru yapabilirler. 
Daha fazla bilgi için lütfen bakınız: http://ikinciuniversite.anadolu.edu.tr/​
 
3) Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesi Önlisans Program Mezunları
Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Fakültesi'nin önlisans programlarından mezun olan öğrenciler İktisat Fakültesi'nin Kamu Yönetimi lisans bölümüne sınavsız* “Dikey Geçiş” kapsamında kayıt yaptırabilirler.
  * İktisat Fakültesine sınavsız Dikey Geçiş kapsamında kayıt için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girme şartı bulunmamaktadır.
 
4) Yatay Geçiş 
Örgün öğretim programlarında birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir​
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarından İktisat Lisans Bölümüne sınavsız yerleştirme sağlanmamıştır.
 

Özel Koşullar

Kamu Yönetimi Lisans Bölümü için özel bir kayıt koşulu bulunmamaktadır.

Kontenjan

2012-2013 öğretim yılı Kamu Yönetimi Lisans Bölümüne için 2012 Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları Ve Kontenjanları Kılavuzunda kontenjan sayısı 13000,  Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda da kontenjan sayısı 5324 olarak belirlenmiştir.

Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki Genel Not Ortalamasının 100 üzerinden 80 (4 üzerinden 3,20) veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya o puandan daha yüksek olması gerekir.​

Mezuniyet Sonrası

Kamu Yönetimi Lisans Programı mezunları 4 yıllık lisans diploması alırlar. Mezuniyet belgesini alan öğrenciler 4 yıllık fakülte mezuniyeti koşulu olan mesleklere başvuru yapabileceği gibi başvuruda istenen minimum not ortalaması ve -varsa- başvurulan programın diğer koşullarını tutturmuş olmak kaydı ile lisansüstü eğitim programlarına geçiş yapabilir.

İş Olanakları

 Kamu Yönetimi Lisans Programı mezunları 4 yıllık fakülte mezuniyeti koşulu olan mesleklere başvurabilir. Bu mesleklere kamu sektöründe ve özel sektörde yer alan memurluk, uzman yardımcılığı (management trainee) ve müfettiş yardımcılığı (assistant inspector) kadroları da dahildir.
​​