Oturum Aç

Genel Bilgiler

Amaçlar

İnsan Kaynakları Yönetimi Önlisans Programı’nın amacı, nitelikli insan kaynakları çalışanları yetiştirmektir. Bilindiği gibi günümüzde iş hayatı rekabette öne geçmek amacıyla insan kaynaklarına büyük yatırım yapmaktadır. Bu nedenle nitelikli İK çalışanlarına olan gereksinim her geçen gün artmaktadır. İnsan Kaynakları Yönetimi Önlisans Programı insan kaynaklarının bütün işlevlerini ve iş hayatının beklentileri bilen donanımlı kişiler yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

Kimler Kayıt Yaptırabilir?

İnsan Kaynakları Yönetimi Önlisans Programına, yükseköğretim programlarına öğrenci alınmasında, ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Giriş Sınavı (YGS) puan türlerinin en az birinden 140 ve daha yukarı puan alan kişiler başvuru yapabilir. Bunun yanı sıra örgün bir programda kayıtlı olan öğrenciler ya da herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar, alanları dışında olmak üzere YGS’ye girmeden İkinci Üniversite kapsamında İnsan Kaynakları Yönetimi Önlisans Programına başvuru yapabilirler. 

İnsan Kaynakları Yönetimi Önlisans Programına özgü kayıt koşulları bulunmamaktadır. 

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının, “A-Grubu (Ticaret Lisesi Fen)”, “Bankacılık”, “Bilgisayarlı Muhasebe”, “Borsa Hizmetleri”, “Deniz ve Liman İşletme”, “Dış Ticaret”, “Emlak Komisyonculuğu”, “Genel Hizmetler (Demiryolu)”, “İşletme”, “İşletmecilik (Demiryolu)”, “Muhasebe”, “Muhasebe, Finansman ve Pazarlama”, “Muhasebe ve Finansman”, “Pazarlama”, “Pazarlama ve Perekande”, “Satış Yönetimi ve Reklamcılık”, “Sigortacılık”, “Sigortacılık ve Risk Yönetimi”, “Tesis İşletmeciliği”, “Ticaret”, “Ticaret Liselerini Alan Ayrımı Olmadığı Dönemlerde Bitirenler”, “Ulaştırma Hizmetleri” “Büro Hizmetleri”, “Büro Yönetimi”, “Büro Yönetimi ve Sekreterlik”, “Hukuk Sekreterliği”, “Kütüphanecilik”, “Sekreterlik”, “Yönetim ve Ticaret Sekreterliği”, “Tıp Sekreterlik”, “Tıp Sekreterliği” alan/kol/bölümlerinden mezun olan öğrenciler İnsan Kaynakları Yönetimi Önlisans Programına sınavsız yerleştirilebilmektedir. 

2012-2013 öğretim yılında Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa ve Azerbaycan Programları arasında İnsan Kaynakları Yönetimi Önlisans Programı yer almamaktadır.

Özel Koşullar

İnsan Kaynakları Yönetimi Önlisans Programına kayıt için özel koşul aranmamaktadır.

Kontenjan

İnsan Kaynakları Yönetimi Önlisans Programı için herhangi bir üst kontenjan yoktur.

Mezuniyet Sonrası

İnsan Kaynakları Yönetimi Önlisans Programını tamamlayanlar 2 yıllık önlisans mezunu statüsünde olacaklar. İnsan Kaynakları Yönetimi Önlisans Programından mezun olan öğrencilerin dikey geçiş olanakları iki başlıkta toplanabilir: 
1) Örgün Bölümlere Dikey Geçiş 
Açıköğretim Bölümlerine Dikey Geçiş 
1) Örgün Bölümlere Dikey Geçiş 
İnsan Kaynakları Yönetimi Önlisans Programından mezun olanlar "Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" uyarınca ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) katılarak örgün öğretime geçiş yapabilirler. ÖSYM tarafından yapılan bu sınavlara son sınıfta okuyan öğrenciler ile mezun olanlar ilan edilen süre içerisinde başvurarak katılabilirler. Bu konuyla ilgili olarak www.osym.gov.tr adresini inceleyebilirsiniz.  
2) Açıköğretim Bölümlerine Dikey Geçiş 
İnsan Kaynakları Yönetimi Önlisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar "Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" kapsamında Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinin lisans bölümlerine, Dikey Geçiş Sınavına girmeden Anadolu Üniversitesi tarafından ilan edilen Dikey Geçiş koşullarını yerine getirdikleri takdirde doğrudan İktisat veya İşletme Fakültelerindeki lisans bölümlerinin 5. yarıyılına kayıt yaptırabilirler.  
Dikey geçiş için mezun öğrencinin;  
• Önce internetten http://kayit.anadolu.edu.tr adresine girerek DİKEY GEÇİŞ linkine tıklaması ve kayıt işlemini yapması gerekmektedir.  
• Ardından eğitim ücretinin yatırdıktan sonra; önlisans diploması ve 4 fotoğrafla birlikte AÖF Bürosuna giderek kayıdını tamamlaması gerekmektedir.  
• Hangi bölümlere geçebilir? İktisat ve İşletme Fakültesi bünyesindeki bütün bölümlere (Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, İşletme, Konaklama İşletmeciliği) başvurabilir.

İş Olanakları

Mezunlarımız “İnsan Kaynakları Meslek Elemanı” ünvanıyla bütün kamu kurumlarında ve özel işletmelerde çalışabilirler. İnsan Kaynakları Meslek Elemanları lisans tamamladıkları takdirde “İnsan Kaynakları Uzmanı” ya da “İnsan Kaynakları Yöneticisi” olabilirler. Mezunlarımız iş hayatı, işletmecilik, insan kaynakları işlevleri, iş hayatı mevzuatı, e-iş süreçleri gibi birçok konuda önemli bir birikime sahip olacakları için; programı bitirdikten sonra kendi işlerini kurup iş hayatına da atılabilirler.​ ​​​​​​​