Oturum Aç

Genel Bilgiler

Amaçlar

İktisat Lisans Programı'nın amacı günümüz ekonomilerini kavrayabilecek, ekonomilerin güncel sorunlarını algılayıp olası çözüm önerilerini ortaya koyabilecek ve bunları yaparken hem sosyal hem de analitik yönlü düşünebilecek bireyler yetiştirmektir.

Kimler Kayıt Yaptırabilir?

İktisat Lisans Bölümüne yapılacak kayıtlar dört grupta toplanabilir:

 1. YGS

  İktisat Lisans Bölümüne, yükseköğretim programlarına öğrenci alınmasında, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretime Giriş Sınavı (YGS) puan türlerinin en az birinden 140 ve daha yukarı puan alan kişiler başvuru yapabilir.

 2. İkinci Üniversite

  İktisat Lisans Bölümüne, yükseköğretim programlarına öğrenci alınmasında, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretime Giriş Sınavı (YGS) puan türlerinin en az birinden 140 ve daha yukarı puan alan kişiler başvuru yapabilir.

  Daha fazla bilgi için lütfen bakınız: http://ikinciuniversite.anadolu.edu.tr

 3. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesi Önlisans Program Mezunları

  Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Fakültesi'nin önlisans programlarından mezun olan öğrenciler İktisat Fakültesi'nin İktisat lisans bölümüne sınavsız* “Dikey Geçiş” kapsamında kayıt yaptırabilirler.

  * İktisat Fakültesine sınavsız Dikey Geçiş kapsamında kayıt için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girme şartı bulunmamaktadır.

 4. Yatay Geçiş

  Örgün öğretim programlarında birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.

  Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarından İktisat Lisans Bölümüne sınavsız yerleştirme sağlanmamıştır.

Özel Koşullar

İktisat Lisans Bölümü için özel bir kayıt koşulu bulunmamaktadır.

Kontenjan

2012 Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları Ve Kontenjanları Kılavuzunda, 2012-2013 öğretim yılı için İktisat Lisans Bölümüne ayırılan kontenjan sayısı 3000, Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda ayırılan kontenjan sayısı ise 1446 olarak gözükmektedir.

Örgün Öğretime Geçiş

Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki Genel Not Ortalamasının 100 üzerinden 80 (4 üzerinden 3,20) veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya o puandan daha yüksek olması gerekir.

Mezuniyet Sonrası

İktisat Lisans Programı mezunları 4 yıllık lisans diploması alırlar. Mezuniyet belgesini alan öğrenciler 4 yıllık fakülte mezuniyeti koşulu olan mesleklere başvuru yapabileceği gibi başvuruda istenen minimum not ortalaması ve -varsa- başvurulan programın diğer koşullarını tutturmuş olmak kaydı ile lisansüstü eğitim programlarına geçiş yapabilir.

İş Olanakları

İktisat Lisans Programı mezunları 4 yıllık fakülte mezuniyeti koşulu olan mesleklere başvurabilir. Bu mesleklere kamu sektöründe ve özel sektörde yer alan memurluk, uzman yardımcılığı (management trainee) ve müfettiş yardımcılığı (assistant inspector) kadroları da dahildir.

Gerek geniş konu kapsamı gerekse de analitik yönü kuvvetli bir sosyal bilim olması dolayısıyla İktisat bölümü, mezuniyet sonrası kariyer olanakları oldukça geniş nadir bölümlerden birisidir.