Oturum Aç

Genel Bilgiler

Amaçlar

AÜ Açıköğretim Fakültesi Ev İdaresi Önlisans Programı; bireyin kişisel yaşamında ve ev ortamında gerek kendisiyle gerek aile bireyleriyle gerekse sahip olduğu tümkaynaklarlaenetkili biçimde sağlık ve ekonomi ilkelerine uygun birbiçimde etkileşmesini sağlamak için gerekli olan güncelbilgi, yetenek ve becerilerikazandırmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda Program, hem evin hem deevin işlerini üstlenen kurumlarınyönetimi alanında çalışacak insangücünü yetiştirmeyi amaçlamaktadır.​

Kimler Kayıt Yaptırabilir?

Aşağıdaki özelliliğ taşıyan herkes,AÜ Açıköğretim Fakültesi Ev İdaresi Önlisans Programı'na kayıt yaptırabilirler.

  • Herhangi birlisedenmezun olanlar
  • Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile iki veya dört yıllık örgün yükseköğretim bölümlerinde kayıtlı öğrenciler, AÜ Açıköğretim Fakültesi Ev İdaresi Önlisans Programı'na hokudukları veya mezun oldukları programlardan/bölümlerden farklı olmak kaydıyla İkinci Üniversite kapsamında başvuru yapabilirler.

Özel Koşullar

AÜ Açıköğretim Fakültesi Ev İdaresi Önlisans Programı'na​ ilişkin herhangi bir özel koşul yoktur.

Kontenjan

AÜ Açıköğretim Fakültesi Ev İdaresi Önlisans Programı​'nın herhangikontejyan sınırı yoktur.

Mezuniyet Sonrası​

AÜ Açıköğretim Fakültesi Ev İdaresi Önlisans Programı öğrencileri, gerekli koşulları sağlamak kaydıyla, dikey geçişle İktisat, İşletme Fakülteleri lisans programları 3. sınıfına doğrudan kayıt yaptırabilirler.

İş Olanakları

AÜ Açıköğretim Fakültesi Ev İdaresi Önlisans Programı​'​ndan mezun olanlar hastane, kreş, otel, huzurevi gibi alanlarda hizmet veren özel ve kamukuruluşlarda işletmecilikte önemli yeri olan kurum ve ev idareciliğiyle tüketicinin korunmasına ve eğitimine yönelik araştırma ve eğitim görevlerini yaparlar.