Oturum Aç

Sıkça Sorulan Sorular

 1. Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtım Önlisans Programında staj yapmak zorunlu mudur?

  Elektrik Enerjisi Üretim İletim ve Dağıtım Önlisans Programında kayıtlı öğrencilerin staj yapmaları zorunludur. Bütün derslerini veren ancak staj yapmayan öğrenciler mezun olamazlar.

  DİKKAT

  2012 yılından önceki öğretim yıllarında kayıt yaptıran öğrencilerin staj zorunluluğu bulunmadığından bu öğrenciler staj yapamazlar.

 2. S​tajı ne zaman yapabilirim?

  Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtım Önlisans Programına kayıtlı öğrenciler birinci yarıyıl derslerini bir kez almış ve 2. yarıyıl dönemsonu sı​navından sonra herhangi bir tarihte staj için başvurabilirler.

 3. Staj süresi kaç gündür?

  Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtım Önlisans Programına kayıtlı öğrencilerin zorunlu staj süresi 20 işgünü’ dür.

 4. Staj süresi bölünerek yapılabilir mi?

  Öğrenciler stajlarını tek seferde yapmalıdırlar, bölerek farklı zaman dilimlerinde yapamazlar.

 5. Staj yapılacak yeri kim bulur?

  Öğrenciler staj yapabilecekleri yeri kendileri bulacaklardır.

 6. Nerelerd​e staj yapılabilir?

  • Elektrik enerjisi verimliliği
  • Elektrik enerjisi tasarrufu
  • Elektrik tesislerinde emniyet
  • Elektrikli cihazların verimlilik ölçümlerinin yapıldığı
  • Elektrik kayıp ve kaçaklarının tespiti
  • Elektrik tamir ve bakım işleri
  • Elektrikle ilgili ölçümlerin yapıldığı ve ölçü aletlerinin üretildiği, aydınlatma sistemleri, ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri, transformatörler, şalterler ve rölelerin üretildiği
  • Elektrik motorlarının, jeneratörlerin üretildiği, elektrik enerjisi üretim merkezleri
  • Yüksek gerilim, orta gerilim enerji nakli, yüksek ve orta gerilim güç sistemleri koruması, alçak gerilim enerji dağıtım ve bağlantıları, enerji depolama, aküler, kondansatörler, hibrid arabalar, elektrikli taşıtlar, elektrikli cihaz ve araçların servis yerleri gibi faaliyet alanları olan işyerlerinde yapabileceklerdir.
 7. Öğrenci stajını çalıştığı yerde yapabilir mi?

  Öğrenciler okudukları bölümün, iş kollarından birinde devamlı statüde (kadrolu personel olarak) çalışıyorsa bu durumu belgeleyerek stajlarını aynı kurumda yapabilir.

 8. Staj Yeri değişikliği yapılabilir mi?

  Öğrenciler staja başladıktan sonra, AÖF Staj Koordinatörlüğü biriminin bilgisi ve onayını almaksızın staj yeri değişikliği yapamazlar. İşyerlerinde grev ve lokavt uygulaması, deprem, yangın ve sel gibi doğal afet vb. gibi mücbir sebepler olması durumunda, öğrenciler stajlarını AÖF Staj Koordinatörlüğünün bilgisi ve oluru dâhilinde başka işletmelerde sürdürebilirler.

 9. Staj uygulamasında muafiyet var mı?

  Zorunlu staj uygulamasında staj muafiyeti yoktur. Ancak, öğrencilerin aşağıda belirtilen durumları resmi olarak belgelendirmeleri durumunda Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile stajdan muaf sayılabilir; 

  a) Sürekli engelli olup engel oranı %40 ve üzeri olma ile malul sayılma, 

  (Yurtiçindeki öğrenciler tam teşekküllü hastaneden alacakları sağlık kurulu raporu ile yurtdışındaki öğrenciler ise bulundukları ülkedeki hastaneden alacakları sağlık kurulu raporu ile sürekli engeli olduğunu ve engel oranının %40 ve üzeri olduğu belgelendirmeleri gereklidir. Ayrıca ilgili mevzuat uyarınca malul sayılan öğrencilerin bu durumlarını belgelendirmeleri gereklidir.) 

  b) Staj yapacağı dönem içerisinde programı ile ilgili sektörde Sosyal Güvenlik Kurumu’na kayıtlı olarak en az zorunlu staj süresi kadar çalışmış olma, 

  c) Dört yıl ve üzeri hükümlülük ve tutukluluk hali olma. 

  Yurtdışında Açıköğretim Sistemi Programlarına kayıtlı olan ve muafiyet talebinde bulunan öğrenciler yukarıda belirtilen durumları belgelendirmeleri halinde, temin edecekleri her türlü belgenin yeminli Türkçe tercümesini bir dilekçe ile AÖF Bürosuna teslim eder.

 10. Staj muafiyetinden faydalanmak için yapılması gereken işlemler nelerdir?
  SGK kayıtlı olarak kaç yıldır çalıştığınızı / çalışmakta olduğunuzu kurumunuzdan alacağınız bir üst yazı ve staj muafiyetinden faydalanmak istediğinizi belirten bir dilekçeyi Anadolu Üniversitesi A.Ö.F Staj Koordinatörlüğü Yunusemre Kampüsü Eskişehir adresine göndermeniz gerekmektedir.