Oturum Aç
Klavye Öğretimi Uygulama Dersi Sınav Bilgileri
 
Sevgili Öğrencimiz,
 
Klavye Öğretimi dersi, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Önlisans Programı 3. Dönem uygulama dersidir ve on parmak klavye (F Klavye) kullanımını öğretmeyi amaçlamaktadır.
Dersin kitabı takip edilerek ve en az 50 saatlik uygulama yapılarak on parmak klavye kullanımı öğrenilebilir. Öğrenciler 26 Ekim 2015 - 22 Ocak 2016 tarihleri arasında, randevu alarak mesai saatleri içerisinde AÖF bürolarında uygulama yapma imkânına sahiptir.  
Mezuniyete hak kazanılabilmesi için Klavye Öğretimi dersinden başarılı olma şartı aranır. Ders başarısı güz döneminde yapılan ara ve dönem sonu uygulama sınavı sonuçlarına göre belirlenir.
 
SINAV TARİHLERİ:
(BYA 201U) Klavye Öğretimi Dersi
Güz Dönemi Ara Sınavı                      : 14 - 18 Aralık 2015
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı      : 25 - 29 Ocak 2016
tarihleri arasında AÖF bürolarında yapılacaktır.
 
SINAVA GİRİŞ
Öğrenciler yukarıda belirtilen tarihler arasında, kayıtlı oldukları AÖF bürolarında sınava gireceklerdir. Sınava giriş bilgisi http://ogrenci.anadolu.edu.tr  adresinde yer alacaktır. Sınava giriş için, öğrenci kimlik kartı sınav sorumlusuna gösterilmelidir. Sınav, 1 dk. deneme ve 5 dk. sınav olacak şekilde planlanmıştır. Sınavda, on parmak klavye (F Klavye) kullanarak verilen metnin aynen yazılması istenecektir.
 
MUAFİYET
Klavye kullanmayı zorlaştırıcı sürekli fiziksel engeli olan öğrenciler (ellerini kullanamayanlar), tam teşekküllü bir hastaneden alacakları Sağlık Kurulu Raporunu 27 Kasım 2015 tarihine kadar kayıtlı oldukları bürolar aracılığıyla AÖF Dekanlığına göndermelidir. Rapor, fiziksel engelin durumuna göre Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanır ya da reddedilir. Belirtilen tarihten sonra gönderilen raporlar muafiyet için dikkate alınmaz.                              
 
                                                                                                                                                                                                                              AÖF DEKANLIK