Oturum Aç

Genel Bilgiler

Amaçlar

Adalet Önlisans Programı; hukukun temel kavramlarına ve hukuk metodolojisine ilişkin temel kavramlardan hareketle yalın hukuk sorunlarını çözebilen, demokrasi, laiklik, sosyal devlet ve hukukun üstünlüğü gibi vazgeçilmez ilkeleri benimsemiş, hukuk mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışın bilincinde, yaşam boyu ve kendi kendine öğrenme becerisini kazanmış adalet yardımcı hizmet personeli yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Kimler Kayıt Yaptırabilir?

YGS sınavında herhangi bir türde 140 ve üzeri puan alan öğrenciler Adalet Önlisans Programı’na başvuru yapabilirler. Bunun yanında herhangi bir örgün yüksek öğretim programında kayıtlı öğrenciler ve mezunlar da Adalet Önlisans programına sınavsız olarak girme olanağına sahiptirler.

Adalet Önlisans Programına özgü başvuru koşulları bulunmamaktadır.

Adalet Önlisans Programına adalet ve zabıt kâtipliği konusunda eğitim veren mesleki ve teknik orta öğretim kurumlardan mezun öğrenciler sınavsız yerleştirilebilmektedir.

Adalet Önlisans Programı Batı Avrupa ve Azerbaycan Programları dahilinde bulunmamaktadır.

Özel Koşullar

Adalet Önllisans Programı’na kayıt yaptırmak isteyen kişilerde herhangi bir özel koşul aranmamaktadır.

Kontenjan

Adalet Önlisans Programı açısından herhangi bir kontenjan sınırlaması bulunmamaktadır.

Mezuniyet Sonrası

Adalet Önlisans Programı’ndan mezun olan öğrenciler, “Adalet Önlisans Diploması” alırlar.

Adalet Önlisans Programı’ndan mezun olan öğrenciler Açık Öğretim Fakültesinin İşletme, İktisat ve Kamu Yönetimi bölümlerine ve Hukuk Fakültelerine dikey geçiş yapma olanağına sahiptirler.

Adalet Önlisans Programı’ndan mezun olan öğrenciler Açık Öğretim Fakültesinin İşletme, İktisat ve Kamu Yönetimi bölümlerine dikey geçişleri sınavsız mümkün iken, Hukuk Fakültelerine dikey geçiş yapabilmeleri için Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmeleri gerekmektedir.

İş Olanakları

Program mezunlarının esas olarak Adalet Bakanlığı bünyesinde nitelikli adalet yardımcı hizmet personeli olarak istihdam edilmeleri amaçlanmaktadır. Bunun dışında mezunların her türlü kurumda yardımcı hizmet personeli olarak çalıştırılabilmeleri de olanaklıdır.